30.09.2010
Generic business model for an expert organization (in Finnish)
 

BCC:n ja FinnMedi Oyn tekemä Osaamisyhteisön geneerinen toimintamalli sisältää kuvauksen yhteisön toiminnoista, organisoitumisesta, jäsenyritysten välisestä roolituksesta ja tärkeimmistä prosesseista. Toimintamalli ei sisällä esim. yhteisön toiminnan laadullisia tai määrällisiä tavoitteita eikä suunniteltuja toiminpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; ne puolestaan esitetään yhteisön toimintasuunnitelmassa.
Toimintamallin lisäksi tässä dokumentissa tuodaan myös esille joitakin huomion arvoisia näkökohtia liittyen osaamisyhteisön muihin ydinkysymyksiin.


 
Back

News
20.12.2010 - FINAL REPORT
19.05.2010 - EU HEALTH 2011
 
copyright Biosensing Competence Centre